onsdag den 5. november 2014

Foredrag om Vadehavet

I aften skal vi til foredrag om Vadehavet - et af de offentlige foredrag i naturvidenskab på Århus Universitet. Det skal nok blive godt. Det plejer at være gode arrangementer.

Foto: John Frikke
Tusindvis af islandske ryler samler sig før højvandet.
Foto: John Frikke
Mandø, set fra vest, omgivet af ’højsande’ og render.
Foto: Bo L. Christiansen
Bramgæs. Nu almindelige, før var de sjælden gæster.
Vadehavet – landskab, natur og fugle.

Seniorforsker i faunaøkologi Karsten Laursen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Vadehavet er det vigtigste område herhjemme for mange trækfugle, og internationalt er det blandt de bedste vådområder i verden. Det et beskyttet som vildtreservat, Ramsar-område, Natura 2000-område, Nationalpark og senest også kommet på UNESCOs Verdensarvsliste. Men er denne beskyttelse i virkelighedens verden tilstrækkelig til sikre Vadehavet i fremtiden?

Hør om Vadehavets natur og et landskab, der som det eneste sted i landet, er domineret af tidevandet. Du kommer med på en tur hvor du møder en række karakteristiske landskaber: tidevandsflader, højsande, marsk, klitter og sandstrande. Landskaber som ligger i naturtilstand så langt øjet rækker.
Men naturen, som ser smuk ud på en stille solskinsdag, kan også være farlig for de mennesker som lever der når stormene raser. Diger og kystsikring er en del af hverdagen.
To store og omfattende processer påvirker landskabet: dels en geologisk proces som har stået på siden istiden, dvs. i 10.000 år, hvor den sydlige del af Jylland og Nordtyskland sænker sig, dels de klimaændringer som gennem de sidste 100 år har fået klodens ismasser til at smelte og havspejlet til at stige. Begge processer påvirker Vadehavets natur og kystsikringen. Du vil høre om hvordan og med hvilke følger.

Trækfuglene får en særlig opmærksomhed i foredraget – herunder udviklingen i fuglenes antal, hvor nogle arter er i voldsom fremgang hvorimod andre er på vej til at forsvinde. Årsagerne til disse ændringer er mange – næringsstoffer, sedimenttransport, klimaændringer og naturforvaltning er nogle af dem. Du vil få en prognose for arternes udvikling i de nærmeste år og vi vil se på paralleller til udviklingen i den tyske og hollandske del af Vadehavet.
Fugletrækket er altid fascinerende, og her er fuglene i Vadehavet ingen undtagelse. I foredraget gennemgås nogle af de fantastiske historier om deres trækruter gennem halve og hele kontinenter eller mere – fra bl.a. Arktis over Sydafrika til Antarktis og retur.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar